״מחזון למציאות״, העברת החזון היהודי לרכזות חברתיות

״מחזון למציאות״, העברת החזון היהודי לרכזות חברתיות

<< חזור

״מחזון למציאות״

העברת החזון היהודי לרכזות חברתיות (החינוך הממלכתי דתי) . ע״י הרב מנחם עמאר מייסד מרכז מאורות – הסיפור היהודי.