״מחזון למציאות״, העברת החזון היהודי לרכזות חברתיות

״מחזון למציאות״העברת החזון היהודי לרכזות חברתיות (החינוך הממלכתי דתי) . ע״י הרב מנחם עמאר מייסד מרכז מאורות - הסיפור היהודי.

להמשך קריאה״מחזון למציאות״, העברת החזון היהודי לרכזות חברתיות