ניגון שמחה

ניגון שמחה

<< חזור
הניגון הנ"ל ניגנו אצל הרבי בפורים תשל"א למעלה מחצי שעה והרבי ישב ועודד בשתי ידיו הקדושות כל משך זמן הניגון.
ושר ע"י הרב מנחם מ. עמאר ובניו מתוך פרוייקט געגועים אלבום 5.

שיעור התניא המרכזי - הרב מנחם מ. עמאר

שיעור לנשים - הרבנית חנה עמאר

אירועים במרכז